DI-TUTKINTO

AUTOMAATIOTEKNIIKAN DI-TUTKINTOKOULUTUS

Automaatiotekniikan DI-tutkintokoulutus

SISÄÄNOTTO 2018

  • Maisterihaku 30

TUTKINTO ANTAA VALMIUDET TOIMIA ESIMERKIKSI

  • tuotekehitysinsinöörinä
  • asiantuntijana
  • tutkijana tai johtotehtävissä eri teollisuuden aloilla

Koneautomaation ja robotiikan pääainesisältö

IHA-2506 Electrohydraulic Servo Systems 5
IHA-4406 Fundamentals of Robot Vision 5
PLA-43126 Machine Learning Methods 5
IHA-4206 Mechatronics and Robot Programming 5
IHA-3307 Model-based Real Time Control and Rapid Prototyping 5
IHA-3110 Ohjaus- ja automaatiojärjestelmät 5
IHA-2807 Project Work in Fluid Power Automation 5-7
ASE-9407 Robot Manipulators: Modeling, Control and Programming 5
ASE-2916 Robotics and Automation 5
PLA-32311 Sulautetut järjestelmät 5

Automaatiotekniikan DI-tutkintokoulutus

Syksyllä 2018 Porissa alkanut automaatiotekniikan DI-tutkinto-ohjelma, on kaksi vuotta kestävä koulutus, joka vastaa Satakunnan alueen akuuttiin työvoimapulaan automaatioalalla.

Mikäli automaatioalan DI-opinnot kiinnostavat, jätä yhteystietosi tähän!

Lisähaku toteutetaan mikäli kiinnostuneita on useampia. Lisätiedot hakuprosessista toimitetaan yhteystietonsa jättäneille.

Tutkinto antaa taidot toimia työelämässä automaatiotekniikan alan asiantuntija-, kehittämis- ja johtamistehtävissä sekä antaa ymmärryksen automaation vaikutuksista koneenrakennuksessa. Koulutuksen suoritettuasi tunnet koneautomaation ja robotiikan keskeiset teknologiat ja osaat käyttää ja soveltaa alan keskeisiä metodeja ja työkaluja.

Oppiaineet

Aloittaessasi opiskelun automaatiotekniikan DI-tutkinto-ohjelmassa opinnot koostuvat yhteisistä opinnoista (kuten matematiikka), koneautomaation ja robotiikan pääaineesta, diplomityöstä sekä aiempaa tutkintoa täydentävistä opinnoista (mahdolliset vapaasti valittavat opinnot).

Monimuotoinen opiskelumahdollisuus

Kaksivuotinen opiskelu pitää sisällään yksilö-, projekti- ja ryhmätöitä sekä lopussa itsenäisesti tehtävän diplomityön oman pääaineen alueelta. Opetuksessa käytetään joustavia ja monimuotoisia toteutustapoja, jotka tukevat etäopiskelua ja itsenäistä työskentelyä.

Tutkinto on suoritettavissa Porissa kahden vuoden ajan ja on suunniteltu opiskeltavaksi päätoimisesti. Työn ohessa opiskelu vaatii sekä joustoa työnantajalta lähiopetuksen vuoksi että opiskelijalta itseltään hyvää ajankäytönhallintaa. Useat opintojaksot on mahdollista opiskella pääosin monimuotoisesti. Läsnäoloa edellyttävät opintojaksot aikataulutetaan samoihin päiviin niin, että paikalla Porissa ollaan 1-2 päivää/viikko.

Työllistyminen ja yritysyhteistyö

Satakunnassa on merkittäviä kasvuodotuksia erityisesti robotiikka- ja automaatioalalla ja koko teknologiateollisuudessa. Ala tarvitsee lähivuosina satoja korkeasti koulutettuja osaajia. Vuoden 2017 aikana on ollut avoimena lähes 300 uutta työpaikkaa automaatiotekniikan insinööreille ja diplomi-insinööreille. Työnhakijoita avoimiin paikkoihin on ollut 5-20% avoimien paikkojen määrästä. Pelkästään tammikuussa 2018 avoimia automaatioalan työpaikkoja Satakunnassa oli kolminkertainen määrä alan työnhakijoihin.

Automaatiotekniikan DI-tutkinto antaakin erinomaiset työllistymismahdollisuudet välittömästi valmistuttuasi, sekä jo opintojen aikana. Opintojen aikana tehdään tiivistä yhteistyötä myös alan yritysten kanssa ja tutkinnon tavoitteena on tuottaa nopealla aikataululla osaajia yritysten tarpeisiin.

Lue lisää työvoimapulasta alalla: https://yle.fi/uutiset/3-10089438

 

 

Tähän hankkeeseen olemme saaneet avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä.