SIVUAINEET

Sivuainevalintasi avulla syvennät ja laajennat osaamistasi valitsemaasi aihepiiriin. Menestyksellinen liiketoiminta edellyttää datan analysointia ja hallintaa, ja tutkinto-ohjelmamme tarjoaa juuri oikeanlaista osaamista liiketoiminnan kehittämiseen.

Ohjelmistoliiketoiminta

Ohjelmistojen merkitys osana tuotteita ja palveluja on kasvanut jatkuvasti. Onnistuneen ohjelmistotuotteen tai -palvelun rakentamiseen ei riitä ainoastaan tekninen osaaminen vaan rinnalle tarvitaan ymmärrystä asiakkaan tarpeista ja liiketoiminnasta. Ohjelmistoalalle on myös leimallista projektiliiketoiminta, jonka erityispiirteiden ymmärtäminen on keskeistä.

Ohjelmistoliiketoiminnan sivuaineessa opitaan tarkastelemaan ohjelmistoja liiketoiminnassa joko sellaisenaan tai osana yrityksen tuotteita ja palveluja. Opiskelijalla on mahdollisuus täydentää sivuainetta oman mielenkiintonsa mukaan esimerkiksi markkinoinnin tai käyttäjälähtöisen suunnittelun osaamisella.

Ohjelmistotuotannon pääaineopiskelijoille sivuaine tarjoaa mahdollisuuden syventyä ohjelmistojärjestelmien kehittämisen liiketoiminnallisesta näkökulmasta. Tuotantotalouden pääaineopiskelijoille sivuaine syventää ohjelmistotuotteiden ja -palveluiden osaamista sekä hankinnan että toteuttamisen osalta.

Tietojärjestelmä­tekniikat

Yhteiskunnan ja organisaatioiden toiminnot ovat yhä enemmän riippuvaisia tietoteknisistä järjestelmistä. Internettiin kytkeytyvien ohjelmistojen ja laitteiden määrä on kasvamassa. Esineiden internet (IoT) on tästä hyvä esimerkki. Tietotekniikan hyödyntäminen edellyttää organisaatioiden tietohallinnolta laajaa ymmärtämistä eri teknologioista ja niiden vaikutuksista.

Tietojärjestelmätekniikat -sivuaineessa opetetaan digitaalisaation mahdollisuuksien hyödyntämisen perustietoja mm. ohjelmistotekniikasta, tietoturvasta ja tietoliikenteen sovellutuksista. Opiskelijalla on mahdollisuus suunnata sivuainetta oman mielenkiintonsa ja aiemman osaamispohjansa mukaisesti.

Ohjelmistotuotannon pääaineopiskelijoille sivuaine tarjoaa mahdollisuuden laajentaa teknologiaosaamistaan sekä syventää ohjelmistotekniikan taitojaan. Tuotantotalouden pääaineopiskelijoille sivuaine syventää ymmärrystä tietojärjestelmien ja teollisen internetin rakenteista.

Data-analyysi johtamisessa

Data-analyysi johtamisessa tarjoaa yleiskatsauksen data-analyysin menetelmiin ja teknologioihin. Menetelmien sovellusalue on laaja ulottuen esineiden internetistä toiminnanohjaukseen, joten sivuaine sopii erinomaisesti täydentämään sekä ohjelmistotuotannon että tuotantotalouden pääaineopintoja. Lisäksi voit suunnata opintoja data-analyysin algoritminkehitykseen tai analytiikan hyödyntämiseen esimerkiksi yritysverkostojen hallinnassa, alustataloudessa tai paikkatietosovelluksissa. Data-analyysi johtamisessa on sivuaineena syksystä 2018 tarjottavassa verkkopainotteisessa linjassa! Lue lisää linjasta!

Opiskelija voi halutessaan valita sivuaineen (aineopintokokonaisuus 20–30 op) myös TTY:n muista kokonaisuuksista. Tuotantotalouden pääaineopiskelijat valitsevat teknisen sivuaineen.