DI-TUTKINTO

Johtamisen ja tietotekniikan DI-tutkinto-ohjelma

Johtamisen ja tietotekniikan
DI-tutkinto-ohjelma

SISÄÄNOTTO 2020

  • Maisterihaku 60

TUTKINTO ANTAA VALMIUDET SUUNTAUTUA ESIMERKIKSI

  • asiantuntija-, johto- ja esimiestehtäviin
  • vaativiin projektinhallinnan tai
  • ohjelmistotuotannon ja kehittämisen tehtäviin.

Johtamisen ja tietotekniikan DI-tutkinto-ohjelma Porissa

Johtamisen ja tietotekniikan diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelma tarjoaa tuotantotalouden ja ohjelmistotuotannon yhdistäviä opintoja. Ohjelman ainutlaatuinen yhdistelmä tekniikkaa ja taloutta antaa vahvan osaamispohjan, jonka avulla voit työelämässä syventyä ratkomaan yritysten tai organisaatioiden käyttännön ongelmia. Opiskelut aloittavalla ei tarvitse olla ohjelmoinnista aiempaa osaamista, vaan kaikki tarvittava opitaan tutkinnon aikana.

Opintojen myötä opit ymmärtämään liike-elämän ilmiöitä syvällisemmin, soveltamaan teoriaa ja aiemmin hankittua tietoa työelämän kysymyksiin sekä ratkomaan ongelmia laaja-alaisemmin.

Porissa voit opiskella diplomi-insinööriksi joko päätoimisesti tai työn ohessa; joustavat opetusmuodot tukevat myös työn ohessa opiskelua. Maisteriohjelmamme on suunnattu sinulle, jolla on jo soveltuva korkeakoulututkinto, ja olet kiinnostunut vahvistamaan osaamistasi DI-tutkinnon avulla. Soveltuva korkeakoulututkinto on insinöörin (AMK) tutkinto sekä tekniikan, kauppatieteiden tai muun lähialan (tietojenkäsittely, luonnontieteet) kandidaatin tutkinto.

Tarjoamme lähiopiskelun lisäksi myös mahdollisuuden päätoimiseen verkkopainotteiseen opiskelumuotoon. Kaikki tutkinto-ohjelman syventävät ja aineopintovaihtoehdot ovat tarjolla myös verkkopainotteisella linjalla, joten voit valita opintokokonaisuudet vapaasti kiinnostuksesi mukaan. Voit suorittaa kaikki opinnot kokonaisuudessaan kahdessa vuodessa verkko-opintoina, siten että opinnot edellyttävät läsnäoloasi vain 1-2 päivää kuukaudessa lukukausien aikana, opetus painottuu perjantaille ja lauantaille. Tähän linjaan tai siitä pois voi vapaasti vaihtaa työ- tai elämäntilanteen aiheuttaessa suunnitelmien muutoksia.

Opinnot

Johtamisen ja tietotekniikan maisteriohjelmassa voit syventää osaamistasi joko tuotantotalouden tai ohjelmistotuotannon aihealueisiin. Aineen valitset kiinnostuksesi mukaan opintojen alkuvaiheessa.

  • Tuotantotalouden opinnoissa opiskelijat syventyvät liiketoiminnan eri ilmiöihin, menetelmiin sekä yritysten käytännön case-ongelmien analysointiin ja ratkaisemiseen. Opintojen avulla voit yhdistää omiin insinööritaitoihisi liiketoiminnan strategisen johtamisen näkökulmaa, monipuolista kirjoa yrityksen johtamisesta, vaativaa projektinhallintaa, ja tietojohtamista.
  • Ohjelmistotuotannon opinnoissa opiskelijat syventyvät ohjelmistojen kehittämiseen, tietoteknisten hankkeiden johtamiseen sekä ohjelmistojen ja tietovarastojen määrittelyyn- ja suunnitteluun. Jos olet jo suorittanut tutkinnon tietotekniikan alalta, tarjoamme mahdollisuuden myös syventää omaa osaamistasi kiinnostuksesi mukaan esimerkiksi ohjelmistotuotannon johtamisessa.
  • Aineopintojen avulla syvennät ja laajennat osaamistasi valitsemaasi aihepiiriin. Menestyksellinen liiketoiminta edellyttää datan analysointia ja hallintaa, ja tutkinto-ohjelmamme tarjoaa juuri oikeanlaista osaamista liiketoiminnan kehittämiseen.

Aloittaessasi opiskelun suoraan maisterivaiheessa opinnot koostuvat aiempaa tutkintoa täydentävistä opinnoista, yhteisistä opinnoista, syventävistä opinnoista, diplomityöstä sekä vapaasti valittavista opinnoista. Diplomi-insinöörin tutkinto on suunniteltu vaativan kaksi vuotta päätoimista opiskelua. Tutkinto on kuitenkin mahdollista suorittaa yksilöllisellä aikataululla 2-4 vuodessa oman työtilanteesi mukaan. Tällöin opiskelet esimerkiksi kolme lukuvuotta ja laadit diplomityösi neljäntenä vuotena.

Joustava opiskelumahdollisuus työn ohessa

Johtamisen ja tietotekniikan opinnot tarjoavat mahdollisuuden vahvistaa osaamistasi myös työn ohessa. Käytämme opetuksessa joustavia ja monimuotoisia toteutustapoja, jotka tukevat etäopiskelua ja itsenäistä työskentelyä. Hyödynnämme mm. verkkoympäristöä, ja luentovideoita, joten etäopiskelu on myös mahdollista. Tällöinkin opiskeluun sisältyy muutamia lähiopetuspäiviä, pääsääntöisesti noin 2 päivää kuukaudessa.
Työn ohessa opiskelu ›

Päätoiminen verkkopainotteinen linja

Maisteriohjelmassa on mahdollista valita myös verkkopainotteinen opiskelulinja, jolloin koko tutkinto on mahdollista suorittaa tehokkaasti kahdessa vuodessa esimerkiksi opintovapaan aikana. Päätoiminen verkko-opiskelu vaatii päämääräisyyttä ja itseohjautuvuutta, mutta sopii hyvin sinulle, joka asut kauempana, etkä suunnittele muuttoa Poriin.

Kaikki tutkinto-ohjelman syventävät ja aineopintovaihtoehdot ovat tarjolla myös verkkopainotteisella linjalla, joten voit valita opintokokonaisuudet vapaasti kiinnostuksesi mukaan. Voit suorittaa kaikki opinnot kokonaisuudessaan kahdessa vuodessa verkko-opintoina, siten että opinnot edellyttävät läsnäoloasi vain 1-2 päivää kuukaudessa lukukausien aikana, opetus painottuu perjantaille ja lauantaille. Tähän linjaan tai siitä pois voi vapaasti vaihtaa työ- tai elämäntilanteen aiheuttaessa suunnitelmien muutoksia.
Päätoiminen opiskelu lähi- tai verkko-opintoina ›

Työllistyminen ja yritysyhteistyö

Maisteriohjelmamme opinnot antavat hyvät valmiudet teknologian tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämiseen liiketoiminnan kehittämisessä, mikä on keskeistä osaamista nyt ja tulevaisuudessa. Tutkinnosta saat hyvät avaimet itsesi kehittämiseen ja jatkuvaan oppimiseen. Alan perusvalmiuksien lisäksi saat hyvän käsityksen ajankohtaisista trendeistä ja niiden edellyttämästä osaamisesta. Porista valmistuneet diplomi-insinöörit työllistyvät hyvin.

Teemme tiivistä yhteistyötä niin paikallisten kuin kansainvälisten organisaatioiden kanssa erilaisissa tutkimus- ja kehityshankkeissa, myös laajoissa kansainvälisissä hankkeissa. Diplomityö laaditaan yleensä joko omaan työnantajayritykseen tai erillisen toimeksiannon pohjalta, mikä varmistaa opinnäytteen käytännön työelämärelevanssin. Tutkimustoiminta tukee Tampereen yliopiston Porin tarjoamaa diplomi-insinööri koulutusta. Tutkimusyhteistyötä tehdään yritysten, yliopistojen ja muiden organisaatioiden kanssa myös kansainvälisissä projekteissa.

Tampereen yliopiston maisteriohjelmat

Tampereen yliopisto tarjoaa tekniikan ja arkkitehtuurin maisteriohjelmia kaikilla opetusaloillaan, joten jos Johtaminen ja tietotekniikka ei täysin vastaa tavoitteisiisi, voit tutustua yliopiston kaikkiin maisteriohjelmiin: tuni.fi/maisteri-ja-yamk ›

Maisteriohjelmilla tarkoitetaan ylempiä korkeakoulututkintoja eli diplomi-insinöörin tai arkkitehdin tutkinto-ohjelmia. DI/A tutkinto-ohjelmien laajuus on 120 op. Soveltuvan korkeakoulututkinnon – esimerkiksi insinöörin, tekniikan kandidaatin tai muun alemman korkeakoulututkinnon – suorittaneet voivat yhteishaussa hakea yliopistolle maisterihaun hakukohteisiin suorittamaan diplomi-insinöörin/arkkitehdin tutkintoa joko suomen tai englanninkielisissä maisteriohjelmissa. Katso lisätietoja ›