Kirsikankukkien aikaan!

6.4.2018 - 4 minuuttia read

Japanin kevään kohokohta, kirsikkapuiden kukinta-aika, on käsillä. Hanami, eli vapaasti käännettynä ”kukkien katseleminen”, on Japanissa kansanjuhla, josta pääsin myös osittain nauttimaan taannoisella Japanin vierailullani. Vierailuni päätarkoitus liittyi pitkäaikaisen kansainvälisen yhteistyön juhlistamiseen ja yhteisten, tulevaisuuteen suuntautuvien jatkotoimien valmisteluun.

TTY Porin yksikön yhteistyö japanilaisten yliopistojen kanssa alkoi jo viime vuosituhannella. Tutkijavierailuja, yhteisiä tutkimusprojekteja sekä seminaareja ja työpajoja on toteutettu kymmenittäin 1990 -luvulta lähtien. Viime vuosina keskeisin yhteistyökumppani on ollut Keion yliopisto ja sen Shonan-Fujisawa kampus (SFC). Yliopisto on maansa monitieteellisen opetuksen ja tutkimuksen pioneeri, ja kuuluu Japanin ehdottomiin kärkiyliopistoihin. Keio on Japanin vanhin yksityinen yliopisto ja yksi suurimpia yliopistoja maassa.

TTY Porin yksikön SEIntS tutkimusryhmä on jo useiden vuosien ajan harjoittanut koulutukseen, tutkimukseen ja teknologian siirtoon liittyvää yhteistyötä Keion yliopiston tutkijoiden kanssa. Osapuolilla on yhteisiä tutkimusintressejä ja osaamisalueemme täydentävät toisiaan. Yhteisistä tutkimusaiheista mainittakoon mm. semanttinen tietojenkäsittely, tietojärjestelmien yhteistoiminnallisuus, sensoriteknologiat ja -järjestelmät sekä esineiden internet (IoT). Tutkimusyhteistyön tuloksena on laadittu useita kymmeniä tieteellisiä yhteisjulkaisuja sekä uusia sovelluksia mm. olosuhdemittauksen alueelle.

Yhteistyö sisältää myös molemminpuolista tutkijavaihtoa. Keion yliopistossa käynnistyi vuonna 2012 Global Environmental System Leader (GESL) -ohjelma, jonka jälkeen moni kyseiseen kansainväliseen tohtoriohjelmaan valittu opiskelija on suorittanut ohjelmaan sisältyvän tutkijanvaihtojakson TTY Porin yksikössä. Seuraava kyseisen ohjelman tutkijavieras saapuu Poriin elokuussa 2018. Merkittävä yhteinen aktiviteetti on myös jo parinkymmenen vuoden ajan yhteistyössä organisoitu EJC-konferenssi (European-Japanese Conference on Information Modelling and Knowledge Bases), joka pidetään tänä vuonna kesäkuun alussa Latvian Riikassa (4-8.6.2018). Yhteistyötä ollaan tehty myös TTY Porin eMBA -koulutusohjelman puitteissa, jossa Keion yliopisto on vastannut koulutusohjelman kansainvälisistä koulutusjaksoista Japanissa.

Kansainvälisyys on tieteen ja koulutuksen korkeaan tasoon kuuluva keskeinen piirre. Uusien kontaktien luominen, sekä jo olemassa olevan yhteistyön vahvistaminen ja ylläpito, kuuluvat oleellisena osana kansainvälisen, monialaisen tutkimusyliopiston perustehtäviin. Henkilöstön luomat kontaktit eri puolille maailmaa ovatkin merkittävässä asemassa yliopiston kansainvälistymiskehityksessä. Nämä kontaktit syntyvät tapaamisissa ja kokouksissa, usein pienissäkin, joissa on mahdollisuus tutustua oman alansa tutkijoihin ja kuulla heidän tutkimuksestaan. Oivalluksia ja uusia ajatuksia, jopa uusia projektiaihioita, syntyy siellä, missä tutkijat kohtaavat toisensa, käyvät keskusteluja ja luovat kansainvälisiä verkostoja. Parhaimpia keskusteluja käydään usein kokousten tauoilla ja iltatilaisuuksissa, kuten taannoisessa maaliskuun GESL Symposiumissa Tokiossa, jonka tuloksena valmistelemme parhaillaan kahta tutkijavierailua yksikköömme yhteisen tutkimuksen toteuttamiseksi.  Symposiumissa yhteenvedimme vuoden lopussa päättyvän GESL-ohjelman (2012-2018) toimia, tapahtumia ja tuloksia, sekä aloitimme yhteistyömme valmistelut alkavalle uudelle ohjelmakaudelle (Takeutsu -ohjelma 2019-2024).

GESL Symposium 2018 Keion yliopistolla maaliskuussa (pongaa kuvasta 3 porilaista).

Yhteenvetona voinee todeta Keion yliopiston olevan TTY Porin yksikön strateginen kumppani, josta kumppanuudesta on syytä pitää erityisen hyvää huolta myös jatkossa.

Jari Soini
Kirjoittaja toimii tutkimuspäällikkönä TTY Porin yksikössä

ps. tiedoksi jotta Japanissa on käytössä kirsikankukkakartta, johon päivitetään ennusteet kukinnan etenemisestä Japanin alueella.