Adobe Connect Pro/AC/ACP on verkkokokousjärjestelmä, jota voidaan käyttää monipuolisesti eri käyttötarkoituksiin, kuten verkon yli pidettävään henkilökohtaiseen ohjaukseen.

Arviointi monimuoto-opiskelussa tapahtuu monin eri keinoin. Kurssilla voi olla käytössä esim. verkkotentti, sähköinen tentti, oppimispäiväkirja, paperitentti tai arvioitavat harjoitustehtävät.

Blended learning/ monimuoto-opetus on laaja käsite, joka sisältää esim. keinoja joilla pyritään opiskelusta tekemään joustavaa ja opiskelu tapahtuu paljolti verkossa.

Camtasia on videotallenteiden teko-ohjelma, jolla voidaan esim. yhdistää ääni ja PowerPoint-esitys. Kursseilla on paljon Camtasialla tehtyjä videotallenteita.

eBook on sähköinen kirja. Kurssien oppikirjoina käytetään sähköisiä kirjoja niin paljon kuin on mahdollista.

Echo360 on luokkataltiointi-järjestelmä, jolla voidaan reaaliaikaisesti lähettää (streamata) kuvaa opetuksesta tai siitä voidaan tehdä luokkataltiointi jälkikäteen katsottavaksi. Järjestelmä on käytössä TTY Porissa kahdessa luokassa

Etherpad on verkossa toimiva yhteisöllinen kirjoitusalusta, jota voidaan käyttää esim. kokousmuistiona tai luentojen yhteisenä muistiinpanoalustana.

Etäluento on toteutustapa, jossa luentoa voidaan katsoa verkon yli etänä. Katso esim. echo360.

Etäopiskelu/ Etäopetus on toteutustapa, jossa opiskelija suorittaa opiskeluaan etänä kuten katsomalla luentotaltiointeja, ja tekemällä harjoituksia verkossa. Opiskelijan ei välttämättä tarvitse tulla läsnä paikalle fyysisesti.

Facebook on verkostointipalvelu, joka tarjoaa informaatioväylän esim. yliopistokeskuksen erilaisten tapahtumien ilmoitteluun.

Flipped classroom/education/ käänteinen opetus on opetusmalli jossa luentoja on siirretty verkkoon ja jotka katsotaan ja tehdään mahdolliset tehtävät ennen varsinaisia oppitunteja. Oppitunneilla painopiste on oppimisen varmistamisessa ja yhteisöllisissä harjoituksissa.

Google Apps on Googlen tarjoama laaja valikoima ilmaisia verkkotyökaluja, kuten esim. Google Docs. Ne tarjoavat helpon keinon yhteistyöskentelyyn verkossa.

Google Blogger on blogipalvelu, jolla voidaan tehdä nettisivuja tai omia blogeja.

Itsenäinen opiskelu/itseopiskelu: Monimuoto-opiskelussa itsenäisen ja verkko-opiskelun määrä kasvaa. Kalenterin suunnittelu on erityisen tärkeää itsenäisessä opiskelussa monimuoto-opiskelijoilla.

Kirjallinen tentti on perinteinen kirjallinen tapa tehdä tentti valvotussa tilassa yleisenä tenttipäivänä.

LinkedIn on verkostointityökalu, jossa ammatillisessa mielessä verkostoidutaan. Palvelun avulla näkee esim. omien luokkakavereiden työtaustoja ja voi pysyä ammatillisessa yhteydessä myös opiskelun jälkeen.

Luokkataltiointi, katso esim. Echo360 tai Adobe Connect.

Lähiopetus: Monimuoto-opiskelussa lähiopetuksen eli yliopistolla pidettävän opetuksen määrä on minimoitu. Lähiopetuspäiville osallistuminen on siksi erityisen tärkeää.

MOOC/Massive Open Online Course on käsite joka tarkoittaa ilmaisia kursseja, joita on saatavilla erityisesti Yhdysvalloista. Opetuksessa hyödynnetään MOOC-kurssien materiaaleja tai jopa kokonaisia kursseja esim. ohjelmoinnissa. Tämä osa-alue on voimakkaan kehityksen alla.

Moodle on oppimisympäristö, jonka päälle lähes kaikki kurssit rakentuvat. Se sisältää mm. kurssien oppimateriaaleja, harjoituksia, luentotaltiointeja ja tehtävien palautuksen. Kurssikohtainen viestintä voi tapahtua pitkälti Moodlen kautta.

Non-stop tarkoittaa kursseja, jotka voi suorittaa milloin vain.

Office 365 on Microsoftin palvelu, johon kuuluu perinteiset Office-ohjelmat pilvipalveluna. Palvelu on käytettävissä TTY:n opiskelijoilla, mutta vaatii kirjautumisen koulun tunnuksilla.

Oppimispäiväkirja on opiskelumenetelmä, jossa pidetään pohdiskelevaa päiväkirjaa esim. luennoista.

Oppimisympäristö katso Moodle.

Pilvipalvelu tarkoittaa yleensä palvelua, joka on käyttöönotettavissa ja käytettävissä netissä. Palveluun viedyt tiedot ovat myös netissä. Esimerkiksi Googlen palvelut ja Office 365 ovat pilvipalveluita.

Portfolio on kokoelma tuotoksia tietystä aiheesta. Portfolion voi tehdä myös esim. omasta osaamisestaan työnhakuvaiheessa.

Skype on nettipuhelin ja pikaviestintäpalvelu, esim. kahdenkeskiseen ohjaukseen verkossa.

Some/sosiaalinen media on laaja käsite, joka tarjoaa opiskeluunkin monipuolisia työkaluja, kuten yhteistyöskentelyyn tai verkostointiin.

Sähköinen tentti/Exam on tentti, joka suoritetaan koulun tietokoneella. Käytössämme on yliopistojen yhteinen sähköinen tenttijärjestelmä ja Exam-tenttitila, jonne voi tietyiltä kursseilta varata tenttiaikoja suoritettavaksi lähes milloin vain.

Tetaattori on Tampereen teknillisen yliopiston Teollisuustalouden laitoksen opetuskäyttöön tarkoitettu tietovisa-tyyppinen peli.

Verkkokokous katso esim. Adobe Connect.

Verkkoluento katso esim. echo360

Verkko-opiskelu/ Verkko-opinnot tarkoittaa opiskelua/kurssia verkossa, hyödyntäen esim. Moodlen oppimisympäristöä.

Verkkotehtävä on tehtävä, joka välitetään opiskelijalle verkon kautta, esim. Moodlessa ja palautus tapahtuu myös sen kautta.

Verkkotentti on tentti, joka voidaan suorittaa verkossa, esim. omalla kotikoneella. Esim. Moodle tarjoaa palvelun jossa voidaan suorittaa verkkotenttejä. Huom. verkkotentti on eri asia kuin sähköinen tentti.

Verkottuminen on erityisen tärkeää monimuoto-opiskelijoille, koska lähiopetustunnit ovat vähissä ja opiskelu tapahtuu pääasiassa verkossa. Verkottuminen on opiskelun etenemisen ja menestymisen kannalta lähes edellytys. Verkottuminen auttaa myöhemmin myös työelämässä.

Wiki on dokumentointipalvelu, jonka yleisimmin tunnettu palvelu on Wikipedia. Wiki tarjoaa alustan yhteiselle työskentelylle, painottuen tekstipuoleen.

Viope on palvelu, joka on tarkoitettu ohjelmoinnin verkko-opiskeluun.

WordPress on blogipalvelu, jolla voidaan tehdä nettisivuja tai omia blogeja.