OPISKELU

Opiskele päätoimisesti tai työn ohessa

Automaatiotekniikan DI-tutkintokoulutuksen suorittaminen

PÄÄTOIMISENA / TYÖN OHESSA

  • yhdistelmä lähi- ja verkko-opetusta 2v

Johtamisen ja tietotekniikan DI-tutkinnon suorittaminen

PÄÄTOIMISENA

  • lähiopiskeluna 2v
  • verkko-opiskeluna 2v

TYÖN OHESSA

  • yhdistelmä lähi- ja verkko-opetusta 3-4v

 

JOUSTAVAT OPETUSMUODOT MAHDOLLISTAVAT

  • tehokkaan opiskelutahdin
  • joustavuuden niin ajallisesti kuin myös sijainniltaan
  • etäopiskelun
  • työssäkäynnin, perhe-elämän ja opiskelun yhdistämisen

Opiskelu Porissa

Porissa tarjottava opetus on sopiva yhdistelmä lähiopetusta, etäopetusta ja itsenäistä opiskelua. Opetuksessa hyödynnetään voimakkaasti tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuuksia, jolloin lähiopetuksessa voidaan enemmän keskittyä opitun syventämiseen. Yksi keskeinen käytännön hyöty opiskelijan näkökulmasta on opiskelun aika- ja paikkariippumattomuus.

Automaatiotekniikan DI-tutkintokoulutuksen voi suorittaa päätoimisesti opiskellen tai työn ohessa. Opiskeluun vaaditun ajankäytön suunnittelussa tulee huomioida, että koulutuksen kertaluontoisuuden vuoksi vaadittavat opintojaksot ovat tarjolla Porissa vain tämän kahden vuoden ajan. Työn ohessa opiskeltaessa on varattava aikaa myös pakollisia lähipäiviä, kuten laboratorioharjoituksia tms., varten.

Johtamisen ja tietotekniikan maisteriohjelman voi suorittaa joko päätoimisesti opiskellen lähi- tai verkko-opintoina tai niin, että lähiopetusta on joitakin päiviä kuukaudessa riippuen opiskelijan kurssi- ja suoritustapavalinnoista. Lähiopetuksessa painopiste on oppimisen varmistamisessa ja yhteisöllisissä harjoituksissa. Koska monimuoto-opetuksessa lähitunteja on vähän, on niihin osallistuminen erityisen tärkeää. Internetin käyttöön perustuva oppimisympäristö tarjoaa joustavan tavan rytmittää opiskelu muuhun ajan käyttöön. Kurssien luentotaltiointeja ja muita opetusvideoita, oppimateriaalia, harjoituksia sekä tehtäviä ja niihin liittyvää viestintää voi hyödyntää ajasta ja paikasta riippumatta.