OPISKELU

Opiskele päätoimisesti tai työn ohessa

Johtamisen ja tietotekniikan DI-tutkinnon suorittaminen

PÄÄTOIMISENA

  • lähiopiskeluna 2v
  • verkko-opiskeluna 2v

TYÖN OHESSA

  • yhdistelmä lähi- ja verkko-opetusta 3-4v

 

JOUSTAVAT OPETUSMUODOT MAHDOLLISTAVAT

  • tehokkaan opiskelutahdin
  • joustavuuden niin ajallisesti kuin myös sijainniltaan
  • etäopiskelun
  • työssäkäynnin, perhe-elämän ja opiskelun yhdistämisen

Opiskelu Porissa

Porissa tarjottava opetus on sopiva yhdistelmä lähiopetusta, etäopetusta ja itsenäistä opiskelua. Hyödynnämme opetuksessa voimakkaasti tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuuksia, jolloin lähiopetuksessa voimme keskittyä enemmän opitun syventämiseen. Yksi keskeinen käytännön hyöty opiskelijan näkökulmasta on opiskelun aika- ja paikkariippumattomuus.

Johtamisen ja tietotekniikan maisteriohjelman voit suorittaa joko päätoimisesti opiskellen lähi- tai verkko-opintoina tai niin, että lähiopetusta on joitakin päiviä kuukaudessa riippuen kurssi- ja suoritustapavalinnoistasi. Lähiopetuksessa painopiste on oppimisen varmistamisessa ja yhteisöllisissä harjoituksissa. Koska monimuoto-opetuksessa lähitunteja on vähän, on niihin osallistuminen erityisen tärkeää. Internetin käyttöön perustuva oppimisympäristö tarjoaa joustavan tavan rytmittää opiskelusi muuhun ajan käyttöösi. Kurssien luentotaltiointeja ja muita opetusvideoita, oppimateriaalia, harjoituksia sekä tehtäviä ja niihin liittyvää viestintää voit hyödyntää ajasta ja paikasta riippumatta.