PÄÄTOIMINEN OPISKELU

Opiskele päätoimisesti lähi- tai verkko-opintoina

Opiskelu johtamisen ja tietotekniikan DI-tutkinto-ohjelmassa

 

Päätoiminen opiskelu lähi- tai verkko-opintoina

Johtamisen ja tietotekniikan tutkinto-ohjelmassa voi opiskella päätoimisesti joko lähiopintoina tai verkkopainotteisina opintoina. Tutkinnon laajuus on 120 op, ja opinnot on mahdollista suorittaa 2 vuodessa. Oppimista tukee verkottuminen muiden opiskelijoiden kanssa, joko lähiopiskellen tai verkkotyökalujen välityksellä. Lähiopintojen etuja ovat tekemisen konkreettisuus ja vertaistuen välittömyys. Lisäksi osa oppisisällöistä on luonteeltaan sellaisia, että oppiminen edistyy parhaiten yhteisesti asioita pohtien, keskustellen ja reflektoiden. Ilmiöiden erilaiset luonteet on huomioitu siten opintojen pedagogisessa suunnittelussa.

Verkkopainotteinen linja

Syksyllä 2018 avaamme uuden vaihtoehdon, päätoimisen verkko-opiskelulinjan johtamisen ja tietotekniikan ohjelmassa. Verkkopainotteinen linja sisältää valmiiksi suunnitellun paketin. Tähän kokonaisuuteen olemme suunnitelleet ohjelmistotuotannon pääaineen ja data-analyysi johtamisessa sivuaineen ennalta valituin opintojaksoin. Tähän linjaan tai siitä pois voi vapaasti vaihtaa työ- tai elämäntilanteen pakottaessa suunnitelman muutoksiin.

Tämän kokonaisuuden voit suorittaa kokonaisuudessaan kahdessa vuodessa verkko-opintoina. Verkkopainotteinen opiskelu mahdollistaa joustavuudellaan sopeutumisen työn tekemisen muuttuneisiin vaatimuksiin, ja tutkinnon avulla saat uutta osaamista ja mahdollisuuden uudenlaisiin urasuunnitelmiin. Päätoiminen verkko-opiskelu vaatii kurinalaisuutta ja itseohjautuvuutta, mutta sopii hyvin sinulle, joka asut kauempana, etkä suunnittele muuttoa Poriin.

Verkkopainotteiseen opetukseen sisältyy myös intensiiviopetusta, joka vaatii läsnäoloa Porissa noin kerran kuukaudessa, pääsääntöisesti viikonloppuopetuksena (perjantai – lauantai). Opetuksessa käytetään monipuolisia opetusmetodeja.

Verkko-opiskelussa on huomioitava, että se vaatii opiskelijalta enemmän aktiivisuutta kuin lähiopetukseen osallistuminen. Opintoihin kuuluu itsenäisen työskentelyn lisäksi myös tapaamisia ja lähiopetusta sekä läsnäoloa vaativia tenttejä. Lisätietoja etäopiskelusta opintopolku-palvelussa.

Opiskelu automaatiotekniikan DI-tutkinto-ohjelmassa

 

Automaatiotekniikan DI-tutkinto-ohjelma toteutetaan Porissa kertaluonteisena 2 vuotta kestävänä toteutuksena syksystä 2018 alkaen. Koska toteutus on kertaluonteinen, tulee opiskelijan suunnitella oma ajankäyttönsä niin, että tutkinnon suorittaminen annetussa ajassa Porissa on mahdollista. Opiskelijan tutkinto-oikeus jatkuu vielä 2 vuoden jälkeen, mutta puuttuvat suoritukset tulee suorittaa Hervannassa.

Koulutus suositellaan opiskeltavaksi päätoimisena opiskeluna. Käytämme kuitenkin monimuotoisia opetusmenetelmiä, jotka eivät vaadi opiskelijalta päivittäistä läsnäoloa, ja työnantajan joustavuudesta sekä omasta ajankäytöstä riippuen koulutus on mahdollista myös suorittaa työn ohessa. Käyttämämme opetusmenetelmät sisältävät mm. luentovideoita, luentoja, ryhmätöitä, myös ajasta ja paikasta riippumattomia ryhmätöitä sekä itsenäisesti suoritettavia harjoituksia ja tehtäviä. Opintoihin kuuluvat paikan päällä tehtävät labratyöt pyritään aikatauluttamaan keskitetysti, mahdollisimman vähillä lähipäivillä.