PÄÄTOIMINEN OPISKELU

Opiskele päätoimisesti lähi- tai verkko-opintoina

Opiskelu johtamisen ja tietotekniikan DI-tutkinto-ohjelmassa

 

Päätoiminen opiskelu lähi- tai verkko-opintoina

Johtamisen ja tietotekniikan tutkinto-ohjelmassa voi opiskella päätoimisesti joko lähiopintoina tai verkkopainotteisina opintoina. Tutkinnon laajuus on 120 op, ja opinnot on mahdollista suorittaa 2 vuodessa. Oppimista tukee verkottuminen muiden opiskelijoiden kanssa, joko lähiopiskellen tai verkkotyökalujen välityksellä. Lähiopintojen etuja ovat tekemisen konkreettisuus ja vertaistuen välittömyys. Lisäksi osa oppisisällöistä on luonteeltaan sellaisia, että oppiminen edistyy parhaiten yhteisesti asioita pohtien, keskustellen ja reflektoiden. Ilmiöiden erilaiset luonteet on huomioitu siten opintojen pedagogisessa suunnittelussa.

Verkkopainotteinen linja

Syksyllä 2018 avasimme uuden vaihtoehdon, päätoimisen verkko-opiskelulinjan johtamisen ja tietotekniikan ohjelmassa. Verkkopainotteinen linja sisältää valmiiksi suunnitellun paketin. Tähän kokonaisuuteen olemme suunnitelleet ohjelmistotuotannon syventävät opinnot ja data-analyysi johtamisessa opintokokonaisuuden ennalta valituin opintojaksoin. Tähän linjaan tai siitä pois voi vapaasti vaihtaa työ- tai elämäntilanteen pakottaessa suunnitelman muutoksiin.

Tämän kokonaisuuden voit suorittaa kokonaisuudessaan kahdessa vuodessa verkko-opintoina. Verkkopainotteinen opiskelu mahdollistaa joustavuudellaan sopeutumisen työn tekemisen muuttuneisiin vaatimuksiin, ja tutkinnon avulla saat uutta osaamista ja mahdollisuuden uudenlaisiin urasuunnitelmiin. Päätoiminen verkko-opiskelu vaatii kurinalaisuutta ja itseohjautuvuutta, mutta sopii hyvin sinulle, joka asut kauempana, etkä suunnittele muuttoa Poriin.

Verkkopainotteiseen opetukseen sisältyy myös intensiiviopetusta, joka vaatii läsnäoloa Porissa noin kerran kuukaudessa, pääsääntöisesti viikonloppuopetuksena (perjantai – lauantai). Opetuksessa käytetään monipuolisia opetusmetodeja.

Lukuvuoden 2019-2020 alustava suunnitelma lähipäivistä (oikeudet muutoksiin pidätetään):

elokuu 30.-31.8.2019 viikko 35
syyskuu 27.-28.9.2019 viikko 39
lokakuu 18.-19.10.2019 viikko 42
marraskuu 15.-16.11.2019 viikko 46
joulukuu 13.-14.12.2019 viikko 50
tammikuu 10.-11.1.2020 viikko 2
helmikuu 7.-8.2.2020 viikko 6
“maaliskuu” 28.-29.2.2020 viikko 9
huhtikuu 17.-18.4.2020 viikko 16
toukokuu 8.-9.5.2020 viikko 19

Verkko-opiskelussa on huomioitava, että se vaatii opiskelijalta enemmän aktiivisuutta kuin lähiopetukseen osallistuminen. Opintoihin kuuluu itsenäisen työskentelyn lisäksi myös tapaamisia ja lähiopetusta sekä läsnäoloa vaativia tenttejä. Lisätietoja etäopiskelusta opintopolku-palvelussa.