TYÖN OHESSA OPISKELU

Joustavaa opiskelua monimuotoisten opetusmenetelmien avulla

Tutustu työn ohessa opiskelevien tarinoihin!

Opiskelu johtamisen ja tietotekniikan DI-tutkinto-ohjelmassa

 

Johtamisen ja tietotekniikan DI-tutkinto on mahdollista suorittaa työn ohessa. Käytämme erilaisia monimuotoisia opetusmenetelmiä ja lähiopetuksen aikatauluttamisessa huomioimme työn ohessa opiskelevat.

Käyttämämme opetusmenetelmät sisältävät mm. luentovideoita, luentoja, ryhmätöitä, myös ajasta ja paikasta riippumattomia ryhmätöitä sekä itsenäisesti suoritettavia harjoituksia ja tehtäviä. Monilla opintojaksoilla on vaihtoehtoisia suoritustapoja, näin sinä opiskelijana pääset valitsemaan sinulle parhaimman tavan oppia.

Porin lähiopetus, usein harjoitukset, toteutetaan ”hands on” -tyyppisesti. Monilla kursseilla on käytössä ns. Flipped Classroom-menetelmä, jossa opiskelijat katsovat luentovideot etukäteen ja lähitunneilla harjoituksissa keskitytään opitun varmistamiseen ja syventämiseen. Lähitunteja, joissa läsnäoloa ei voi korvata muulla tavoin, pyritään pääsääntöisesti sijoittamaan loppuviikkoon, yleensä torstaihin ja perjantaihin. Tämä mahdollistaa kauempaa tulevien osallistumisen harjoituksiin ja muille lähitunneille mahdollisimman pienellä poissaololla työpaikalta.

Monimuotoiset opetusmenetelmämme mahdollistavat sen, että lähiopetuksen määrä on Porissa merkittävästi pienempi kuin perinteisessä työn ohessa opiskelun mallissa, joka usein edellyttää luennoille osallistumista perjantai-iltaisin ja lauantaisin. Tarkka lähipäivien määrä riippuu siitä, mitä opintojaksoja haluat opiskella ja minkälaisen suoritustavan valitset. Pyrimme kuitenkin siihen, että myös työn ohella opiskeleva pystyisi suorittamaan opinnot mahdollisimman joustavasti.

Esimerkki ensimmäisen vuosikurssin syksyn opinnoista ohjelmistotuotannon opiskelijalla:

Opintojaksojen suunnitelmallisella aikatauluttamisella sekä monimuotoisten opetusmenetelmien käyttämisellä pystytään luomaan joustavia tapoja suorittaa opintoja. Esimerkkitapauksena olevan ensimmäisen vuoden ohjelmistotuotannon opiskelijalla suunnitelmien mukaan tulisi yhtäaikaisesti syksyllä olemaan viisi opintojaksoa. Tämä ei vaadi opiskelijalta päivittäistä läsnäoloa, sillä lähes kaikissa opintojaksoissa on käytössä monimuotoisia opetusmenetelmiä. Alla esitetään esimerkinomainen kuvaus opintojaksojen toteutuksista:

Matematiikka P1: luennot videoilla, läsnäolo joka toinen viikko viikkoharjoituksen ja –tentin verran. (Kaikille yhteiset opinnot)
Tieteellinen kirjoittaminen: aluksi muutama kerta luentoja, jonka jälkeen tehdään oma tieteellinen kirjallinen tehtävä. (Kaikille yhteiset opinnot)
Teollisuustalouden perusteet: luennot videoilla, harjoitukset lähiopetuksena (suositeltavat, mutta ei pakolliset). (Kaikille yhteiset opinnot)
Ohjelmointitekniikka sekä Olio-ohjelmointi: Kursseilla käytetään hyväksi verkkoaineistoa, joka sisältää opiskelumateriaalin ja harjoitukset. Kursseihin sisältyy harjoitustehtäviä, jotka palautetaan verkon kautta. Kurssit soveltuvat erinomaisesti etäopiskelukursseiksi, mutta lisäksi tarjotaan kontaktitunteja, joilla selvitellään harjoitustehtävissä eteen tulleita ongelmia.
Tiedonhallinta ja tietokannat: Kurssi on mahdollista suorittaa joko tenttimällä tai osallistuen aktiivisesti toteutukseen. Osa opiskelusta tapahtuu verkossa. Luentokalvot, opetusvideot ja muu materiaali julkaistaan Moodlessa, joten kurssin suoritus etäopiskeluna on periaatteessa mahdollista.
Tietojärjestelmän mallintaminen: Perinteiset luennot ja harjoitukset, joiden sijoittamisella lukujärjestykseen mahdollistetaan joustava opiskelu.

Näiden opintojaksojen lisäksi sinulla on mahdollisuus valita myös muita opintojaksoja omien valintojesi mukaisesti.