SAMK-väylällä opiskelemaan

10.11.2014 - 1 minuutti read

Tiesithän että Porin TTY.lle voi hakea myös SAMK-väylän kautta? Käytännössä tämä tarkoittaa, että tekniikan kandidaatin tutkinnon suorittaneet voivat opiskella diplomi-insinööreiksi kätevästi Porin laitoksella. Opiskelijan tulee:

  • hakeutua SAMK:n opiskelijaksi
  • suorittaa AMK-opintojen yhteydessä yliopisto-opintoihin valmentavan matematiikan moduulin ja
  • valita opintoihinsa mahdollisimman paljon kursseja, jotka sopivat sekä AMK- että DI-opintoihin.

SAMK-väylän edut opiskelijalle: 

  • insinööreiltä vaadittavat siltaopinnot suoritetaan jo amk-opintojen yhteydessä
  • opiskeluaika insinööristä diplomi-insinööriksi on n. kaksi vuotta (120 op)
  • mahdollinen myös lukion lyhyen matematiikan tai toisen asteen tutkinnon suorittaneille
  • insinöörin (AMK) tutkinto on tunnettu ja arvostettu työelämässä
  • mahdollisuus hyödyntää sekä SAMK:n että Porin yliopistokeskuksen opetustarjontaa
  • alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaminen Porissa, jolloin esim. oman harrastuksen jatkaminen onnistuu tutussa yhteisössä.

 

Tags: , , , ,