Background Image

TTY Pori – Tieteen ja tutkimuksen kohtaamispaikka

 

Yliopistollista tutkimusta, tutkinto- ja täydennyskoulutusta teknistieteellisellä alalla

TTY Porissa voivat insinöörit, amk-insinöörit ja tekniikan kandidaatit suorittaa Johtamisen ja tietotekniikan tekniikan maisterin (DI) tutkinnon. Jatkotutkintona on mahdollista suorittaa tekniikan lisensiaatin sekä tekniikan tai filosofian tohtorin tutkinto. Tutkimustoiminta tukee TTY Porin tarjoamaa koulutusta. Tutkimusyhteistyötä tehdään yritysten, yliopistojen ja muiden organisaatioiden kanssa myös kansainvälisissä projekteissa. Täydennyskoulutuksesta vastaa täydennyskoulutuskeskus Edupoint, joka tuottaa koulutus- ja kehittämispalveluja yrityksille ja yhteisöille liiketoiminnan ja teknologian aloilla. TTY Pori toimii Porin yliopistokeskuksessa Kokemäenjoen rannalla.

Opetus- ja tutkimushenkilöstön osaamisalueet

TTY Porin opetus- ja tutkimushenkilökunnan osaaminen painottuu yksikön opetusaloihin: ohjelmistotekniikkaan ja -tuotantoon, tuotantotalouteen, liiketoimintaverkostojen kehittämiseen, tietoverkkojen hallintaan ja tietoturvaan, data- ja paikkatietoanalyysiin, liiketoiminnan johtamiseen sekä sovellettuun matematiikkaan. Henkilöstö tekee mielellään yhteistyötä yritysten kanssa. Porin henkilökunnan löydät täältä!

Jatko-opinnot

Jatko-opinnoista kiinnostuneiden kannattaa ottaa yhteyttä oppiaineiden professoreihin. Porissa voi suorittaa jatko-opintoja yksikön opetus- ja tutkimusaloilla.

Yritysyhteistyö

TTY Pori tekee aktiivista yhteistyötä paikallisten yritysten ja julkisen sektorin kanssa. Yritykset ja julkinen sektori voivat tehdä yhteistyötä TTY Porin kanssa erityyppisissä tutkimushankkeissa esim. pienimuotoisissa tutkimushankkeissa tai isommissa kansainvälisissä hankkeissa. Tutustu yritysyhteistyöhön blogissa!

Opiskelijat ja työelämä

TTY:llä arvostetaan yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa. Suuri osa opiskelijoista on joko koko- tai osapäiväisesti töissä opiskelun aikana jolloin linkki työelämään on välitön ja opiskelussakin painottuvat sellaiset osaamisalueet, jotka koetaan käytännön työssä hyödyllisiksi. Tärkeä osa oppimisessa on opiskelijoiden keskinäinen kokemusten vaihto. Lisäksi suurin osa diplomitöistä tehdään yrityksiin. Porista valmistuneet diplomi-insinöörit työllistyvätkin erittäin hyvin.

Kansainvälinen yhteistyö

TTY Pori tarjoaa opiskelijalle aidosti kansainvälisen toimintaympäristön niin opetuksessa kuin tutkimuksessa. Vastaanotamme vaihto-opiskelijoita eri puolilta Eurooppaa. Sinulla on mahdollisuus opiskella samoissa ryhmissä kansainvälisten opiskelijoiden kanssa ja tutustumaan erilaisiin kulttuureihin. Kannustamme opiskelijoita myös itse lähtemään opiskelijavaihtoon ja kehittämään kielitaitoa. Olemme tiiviisti mukana kansainvälisissä tutkimusverkostoissa: yhteistyökumppaneitamme ovat mm. Stanfordin yliopisto USA:ssa ja Keion yliopisto Japanissa.

TTY Pori on myös lähtenyt ensimmäisenä pilotoimaan kansainvälistä koulutusmyyntiä – keväällä 2017 ranskalainen teknillinen yliopisto ESIEA lähetti 15 opiskelijan ryhmän vaihtoon tammikuusta toukokuuhun. Lue lisää!

Toiminta alkanut

1983

Valmistuneita yhteensä

1200

Tekniikan maisteri (DI) -tutkinto-ohjelma

Johtaminen ja tietotekniikka

Opetus

  • Työn ohessa opiskelu
  • Lähi- tai verkkopainotteinen päätoiminen opiskelu

Tutkimuksen painopisteet

  • Liiketoimintaekosysteemit, innovaatiot, sekä verkostojen ja projektien johtaminen
  • Ohjelmistotekniikka ja älykkäät järjestelmät
  • Data-analyysi ja matemaattinen optimointi
  • Pelillinen oppiminen ja hyötypelit

Yhteystiedot

TTY Pori

Puh 03 311 511

Sähköpostit
etunimi.sukunimi@tut.fi

Katuosoite

Tampereen teknillinen yliopisto
Pohjoisranta 11 A,
PL 300
28101 Pori

Postiosoite

Tampereen teknillinen yliopisto
Porin yksikkö
PL 300
28101 Pori