Background Image
Tietoa tutkinnosta

Johtamisen ja tietotekniikan tutkinto-ohjelma

Tuotantotalouden ja ohjelmistotuotannon yhdistelmä luo uniikin kombinaation, jonka tarjoaman osaamisen avulla voit syventyä ratkomaan yritysten tai organisaatioiden käytännön ongelmia.
Opintojen myötä opit ymmärtämään liike-elämän ilmiöitä syvällisemmin, soveltamaan teoriaa ja aiemmin hankittua tietoa työelämän kysymyksiin sekä ratkomaan ongelmia laaja-alaisemmin.
Tampereen teknillisen yliopiston Porin yksikössä voit opiskella diplomi-insinööriksi monimuotoisesti joko päätoimisesti tai työn ohessa.
Koulutukseen voivat hakea insinöörin tutkinnon tai soveltuvan alan yliopistotutkinnon suorittaneet.
Syksyllä 2017 aloituspaikkoja on 60.

Tutkintorakenne

DI-tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä.

tutkintorakenne-2017-820x418

Pääaineet & Sivuaineet

Pääaineet
  • Ohjelmistotuotanto

  • Tuotantotalous

Sivuaineet
  • Tietojärjestelmätekniikat

  • Data-analyysi johtamisessa

  • Ohjelmistoliiketoiminta

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa taas keväällä 2018 Opintopolku.fi:n kautta.